Affaldskomprimering

Affaldskomprimator med ét indkast.
 

Affaldskomprimatoren er velegnet til de industrier, hvor tomme sække, emballage og andet affald kan ophobe sig, og man ønsker at reducere volumen af dette til et minimum, samtidig med at det skal gøres støvfrit.

Tomme sække og andet affald smides ind i maskinen, hvor MINI-Compactoren opsamler og komprimerer det i et cylindrisk rør. Røret er monteret med plastposer til opsamling og omslutning af det komprimerede affald.

Når opsamlingsposen har fået den ønskede længde (1 - 3 meter), bindes der en strip eller snor om posen ved rørafgangen. Snoren trækkes lidt væk fra MINI-Compactoren og der bindes igen om posen ca. 10 cm. nærmere røret. Tilsidst skæres eller klippes posen over mellem sammensnøringerne, og næste pose er klar til opsamling.

 
 
Følgende data er standard for MINI-Compactoren:
 • Magasin: Der kan være 20 - 30 meter opsamlingspose udenom komprimeringsrøret.
 • Komprimeringsgrad: 60 - 80 tomme komprimerede sække pr. meter opsamlingspose.
 • Kapacitet: 15 sække/min. – afhængig af sækkestørrelse.
 • Støvafsug: Småsæk komprimatoren bør tilsluttes støvafsug så den arbejder støvfrit til omgivelserne. Anbefalet støvafsug: 300 m³/h.
 • Motor: 3,0 kW, 3x400 V 50 Hz IP 54
 
Derudover kan vi tilbyde:
 • Levering i EExe II T3 - udførelse.
 • Opsamlingsposer, leveret i ruller á 500 meter.
 • Rullestativ til opsamlingsposerne.
 • Slidske for opsamlingsposer
 • Udførelse i rustfri stål AISI 304 eller AISI 316
 • Op til tre indkast i samme MINI-Compactor.
 
 
Figuren viser én standard affaldskomprimator på hjul, med ét indkast.
 
 
 
Figuren viser forskellige indkastningsmuligheder til samme Mini-Compactor.
 
© Design-Line DanmarkLicensed by Penmatek A/S  V.5.5-1-398123 
Forside Om Penmatek Produkter Bægerelevator  Gennemfaldssluser  Gennemblæsningssluser  Butterflyventiler   Bælgventiler  2-Vejsforgrenere  Skydespjæld  Auto. sækketømmer  Manuel sækketømmer  Affaldskomprimering   Big Bag tømmestation  Bivika luftkanoner  Prøveudtagere  Nyheder Brochurer  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark