Automatisk sækketømmer

 
Automatisk sækketømmer PVS 250 med produktberørte dele i AISI 304, indkøringstransportør med skubber.
 
 
 

Den automatiske sækketømmer kommer til sin ret, indenfor industrier hvor der skal tømmes mange sække, evt. med stærkt støvende og / eller miljø-farligt indhold.
 
 
Betjeningen er meget simpel. Man skal blot lægge sække på indkøringsbåndet, hvorefter maskinen tager sig af resten:
 • Produktet samles i udløbstragten.
 • Sækken pakkes støvtæt i MINI-Compactoren.
 • Evt. støv inde i kabinen opsamles i et eksternt luftfilter.
 
 
 
 
 
 
Maskinen er 100% dansk udviklet. Den leveres med CE-certifikat og meget udførlig og beskivende betjeningsvejledning.

Vi har valgt at kalde vores automatiske sækketømmer for model PVS 250, idet kapaciteten er op til 250 sække i timen – dog afhængig af sækkelængden.
 
 
I standardudførelsen kan den åbne og tømme sække med følgende dimensioner og typer:
 • Bredde: max. 650 mm
 • Længde: max. 1200 mm
 • Højde: max. 250 mm min. 60 mm
 • Væk.matr: Plast og papir - også plastinderlinere
 • Vægt: Ingen begrænsninger
 • Indhold: Ingen kravspecifikation

Har De mange forskellige sækkedimensioner- og typer, er dette ikke noget problem. Maskinen udmåler og tilpasser sig automatisk hver eneste sæk inden opskæring.
Overblikket over selve opskærings-processen har vi sikret med brudsikre Polycarbonat-vinduer. Af samme årsag er der, indvendig i hver side, monteret belysning.
Med vores automatiske sækketømmer, model PVS 250, har vi et meget fleksibelt produkt, hvor vi i samarbejde med kunden fastlægger benhøjde (der bl.a. bestemmer vinklerne i tragten), længde af indkørings-transportbåndet, valg af materialer, farve, m.m.

 
Indkøringsbåndet kan udstyres med en "skubber", der sikrer at sækken lægges rigtigt i forhold til maskinens faste kniv.

Normalt leveres sækketømmeren med et sigtenet med vibrator indbygget i udløbstragten, dette sikrer mod klumper og sækkerester i slut produktet.
Vi har konstrueret maskinen med stor vægt lagt på rengøringsvenligheden – for 100% rengøring kan den leveres med roterende vaskedyser, eller med en rækketrykluftsdyser placeret på strategisk vigtige steder.

I kraft af maskinens eminente tømningsprincip, med opskæring på tre af sækkens sider, regnes der med at materialespildet er så tæt på nul, som det overhovedet er muligt.
 
Det skulle ikke volde Dem store problemer at finde plads til en maskine som denne, da den er meget kompakt:
 • Bredde: 1,2 m
 • Længde: 2,1 m (excl. transportbånd)
 • Min. højde: 2 m

Da den automatiske sækketømmer har integreret styring, er det kun nødvendig at tilslutte:
 • Støvafsug: 500-1000 m³/h
 • El: 3x400 V 50 Hz
 • Trykluft: 6-7 bar.
 • Evt. telefon forbindelse.

 

 
Automatisk sækketømmer PVS 250 - Sækkens vej under tømning.
 
 
 
1)
Sækken transporteres inde i maskinen via en fremføringskæde med kroge.
 
2)
Sækken snittes op fortil af den vandrende kniv.
 
3)
Siderne snittes op af den vandrende og den faste-kniv.
 
4)
Vrangen vendes udad i trådkurven, og indholdet falder ned i udløbstragten.
5)


Den tømte sæk rystes over en rist, hvorefter krogende trækkes ud.
6)
 


Til sidst komprimes den tomme sæk i MINI-Compactoren.
© Design-Line DanmarkLicensed by Penmatek A/S  V.5.5-1-390530 
Forside Om Penmatek Produkter Bægerelevator  Gennemfaldssluser  Gennemblæsningssluser  Butterflyventiler   Bælgventiler  2-Vejsforgrenere  Skydespjæld  Auto. sækketømmer  Manuel sækketømmer  Affaldskomprimering   Big Bag tømmestation  Bivika luftkanoner  Prøveudtagere  Nyheder Brochurer  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark